Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data01/virt39190/domeenid/www.epiko.ee/htdocs/libraries/cms/application/cms.php on line 470
Euroopa Piimanõukogu ei toeta EL ja USA vabakaubanduslepingut
Print

Pressiteade (Brüssel, 22. mai, 2014): „Läbirääkimised atlandiülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse (TTIP) üle valmistavad Euroopa Piimanõukogule (EMB) suurt muret. Antud leping kujutab Euroopa Liidule suurt ohtu nii majanduslikus, ökoloogilises kui ka sotsiaalses mõttes,“ võtab EMB president Romuald Schaber Euroopa piimatootjate seisukoha kokku. Ta lisab: „Seetõttu kutsume üles läbirääkimised viivitamatult katkestama“. Tervislikule, ohutule ja jätkusuutlikule toidule ei tohiks „jahti“ kuulutada. Kuid TTIP läbirääkimiste kohaselt seda just tehtakski! 

 

Euroopa Piimanõukogu on Euroopa farmerite katus-lobby organisatsioon, mis ühendab 14 liikmesriigi farmerite esindusorganisatsioone ning samuti piima-koopertaiive (http://www.europeanmilkboard.org/home.html)

 

EMB lükkab TTIP lepingu tagasi

Euroopa piimatootjad kutsuvad üles katkestama ELi ja USA vahelisi läbirääkimisi atlandiülese vabakaubanduslepingu üle

 

(Brüssel, 22. mai, 2014): „Läbirääkimised atlandiülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse (TTIP) üle valmistavad Euroopa Piimanõukogule (EMB) suurt muret. Antud leping kujutab Euroopa Liidule suurt ohtu nii majanduslikus, ökoloogilises kui ka sotsiaalses mõttes,“ võtab EMB president Romuald Schaber Euroopa piimatootjate seisukoha kokku. Ta lisab: „Seetõttu kutsume üles läbirääkimised viivitamatult katkestama“. Tervislikule, ohutule ja jätkusuutlikule toidule ei tohiks „jahti“ kuulutada. Kuid TTIP läbirääkimiste kohaselt seda just tehtakski! 

 

Põllumajanduses kardetakse, et oluline osa tootmisest viiakse väljapoole ELi ning kohalik tootmine koondatakse seejärel vaid üksikutesse kohtadesse. Teine problemaatiline TTIPi mõju on ebaõiglane konkurents, mille tekitab kardetav toote- ja ohutusstandardite leebemaks muutumine. Samuti kasvaks kiiresti tervist kahjustavate toiduainete osakaal meie poelettidel. Sellega kaotaksime oma tarbijate usalduse piima- ja lihatoodete vastu. 

 

Tugevad protestiavaldused kõikides ühiskonnasektorites näitavad, et mure TTIP pärast on õigustatud. Juba asjaolu, et läbirääkimised viiakse läbi kaamera ees, on vastuvõetamatu. Seisukohtade vastuvõtmisel selliste kokkulepete raames peab olema tagatud täielik läbipaistvus ja demokraatlik sekkumisvõimalus.

 

TTIP läbirääkimistele on antud naiivselt roheline tuli

Aasta tagasi vastu võetud määruses kiitis Euroopa Parlament naiivselt heaks ettepaneku alustada ELi ja USA vahelisi läbirääkimisi. Parlamendi otsus on saadaval aadressil: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-

0227+0+DOC+XML+V0//EN 

 

Suurem osa parlamendiliikmetest - 460 häält 593st – hääletas ettepaneku poolt. „See tähendab, et Euroopa Parlament kannab märkimisväärset vastutust käimasolevate TTIP läbirääkimiste eest, mis on andnud põhjust niivõrd paljudeks avalikeks protestideks,“ ütleb Schaber.

 

Teavet selle kohta, kuidas parlamendiliikmed individuaalselt vabakaubanduslepingu osas hääletasid, leiate aadressilt http://www.votewatch.eu/en/eu-trade-and-investment-agreement-negotiations-with-the-us-motion-for-resolution-vote-resolution-as-.html. Parlamendiliikmed ise läbirääkimistel aga ei osale. „Meie EMBs palume tungivalt oma kaaskodanikke avaldada meie poliitikutele survet, et nad selliste kokkulepete algatamisest tagasi tõmbuksid. ELi kodanike esindajatena peavad nad tagama, et ELis elavate inimeste elu ei muutuks halvemaks,“ lausub Schaber.

 

Pressiesindaja: Christian Schnier (DE/EN/FR): +32 (0)2 808 1935