Tulundusühistu EPIKO tunnustatud tootjarühma äriplaani tegevuste elluviimist on toetatud PRIA poolt MAK meetme 9.1 tootjarühma loomise ja arendamise toetuse raames. Äriplaani tegevused ja investeeringud on teostatud aastatel 2015-2020.

__________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Liikmed

Liikme nimi, registrikood, asukoht

Nõukogu esimees Juhatuse liige Liikmeks vastuvõtmise kuupäev

Eestimaa Piimatootjate Ühistu, 10153354

Vana tn.1, Vändra alev, Vändra alevi vald,
Pärnu maakond, 87701

Märt Riisenberg

Vassili Padumäe
21.11.2008

Tulundusühistu Rakvere Piimaühistu, 10246653

Neffi 2, Piira küla, Vinni vald,
Lääne-Viru maakond, 44305Mi

Mika Vehmanen

Priit Putko

13.03.2014

Osaühing Lemar-LM, 10258917

Jootme küla, Tapa vald, Lääne-Virumaa

 

 

Mart Lees

21.11.2008

Aktsiaselts Metsaküla Piim, 10014380

Kumna küla, Harku vald, Harju maakond, 76614

Jaan Metsamaa
  21.11.2008

FIE TÕNU LUUR

Arude talu, 10214475, Pärivere küla, Are vald, Pärnumaa 

 

Tõnu Luur

30.06.2015