(European Milk Board, Brüssel, 2015/07/09, pressiteade lühendatult): farmerid on tulnud täna Brüsselisse üle kogu Euroopa oma traktoritega, ühinemaks ELi nõukogu hoone ees, et häälekalt kutsuda põllumajandusministreid võtmaks kasutusele vastavad kriisimeetmed. 

Mitu tuhat piimatootjad nõuavad toetusi, kuid selle asemel tuleks taotleda meetmeid, mis vähendaksid piimakogust kriisi ajal. "EL piima turg on üle ujutatud, hinnad on järsult langenud. Mõnes riigis on need lähenenud 20 sendini. Kui ei toimu tootmise vähenemist, turg jätkab halvenemist, "ütles Euroopa Milk Board (EMB) president Romuald Schaber, rõhutades vajadust piirata tootmist kogu ELis. Tuleks rakendada vastavat programmi Market Responsibility Programme (MRP), mis hõlmab boonuste maksmist talupidajatele, kes vabatahtlikult tootmist vähendavad.

Põllumehed riikidest nagu Prantsusmaa, Holland, Belgia, Taani, Itaalia ja Hispaania nõuavad täna Brüsselis, et EL põllumajandusministrid võtaksid vastu kiiresti ühised asjakohaseid kriisimeetmeid. Liikmesriikides eraldi rakendatavad lähenemisviisid ei stabiliseeri olukorda. See ilmneb ka protestides, mis on kestnud juba mitmeid kuid erinevates Euroopa riikides. "Näiteks riiklikult garanteeritud miinimumhind piimale Prantsusmaal ega lubadus 300 eurot lehma eest toetust Hispaanias ei saa leevendada olukorda nendes riikides. Üksikud rahvad ei saa loota püsivatele lahendustele, mis on rakendatud nende endi poolt", ütleb Schaber. Schaberi sõnul tuleb Euroopa Komisjoni põllumajanduse juhil Phil Hoganil ja Saksa põllumajandusministril Christian Schmidt'il  loobuda oma möödavaatavast suhtumisest olukorrale. Eriti seetõttu, et meetmed, mida on kasutatud alates eelmisest aastast, nagu eraladustamine, ei ole saavutanud mingeid stabiliseerivat üleküllastunud piimaturule.

Kui nõukogu põllumajandusministrid ei võta tõhusaid meetmeid täna ja selle asemel kerkivad vaid ajutised lahendused, tõhustatakse proteste igas riigis ja kogu ELis. Schaber: "Sest piimatootjatele on nende talud elujäämise küsimus; tarbijatele on see piirkondliku, tervisliku toidu tagamine kogu ELis; ja EL jaoks on oluline stabiilse ja konkurentsivõimelise piimasektori olemasolu. Kui poliitikud keelduvad vähendamaks ELi piimatootmise mahtusid on meil - piimafarmeritel - kohustus tulla tänavatele ja nõuda poliitilisi muudatusi. Seal on lihtsalt liiga palju kaalul. "

Rohkem infot ja pilte tänasest meeleavaldusest meie Facebook lehelt.