Tulundusühistu EPIKO tunnustatud tootjarühma äriplaani tegevuste elluviimist on toetatud PRIA poolt MAK meetme 9.1 tootjarühma loomise ja arendamise toetuse raames. Äriplaani tegevused ja investeeringud on teostatud aastatel 2015-2020.                                                                                                                                                                                                                       

Tunnustatud tootjarühma toetuse kasutamise põhieesmärgiks on oma liikmete poolt toodetava toorpiima ühine turustamine ning ühistulise piimatöötlemise arendamine ning edendamine Eestis.  Tegevuste elluviimise tulemusena on oluliselt suurenenud piima varumise maht nii liikme kohta kui ka tervikuna TÜ EPIKOs, mis on võimaldanud tänu mahuefektile parandada tootjate majanduslikku positsiooni toormeturul. Kõrvuti mahuefekti saavutamisega on kesksel kohal olnud tegevused ühistulise suurpiimatööstuse rajamiseks, mis lõppkokkuvõttes kindlustaks tootjaile stabiilsema majandamise keskkonna ning ka konkurentsivõimelisemad hinnad toorpiima eest.  Läbi on viidud koolitusi ühistu juhtidele ja liikmetele, korraldatud on õppereise, aidatud kaasa  tootmissisendite ühise hankimise korraldamisele,  ellu on viidud laiapõhjalise koostöö arendamiseks vajalikke tegevusi, sh ühise toote ja kaubamärgi arendamine,  põllumajanduse-piimatootmise populariseerimine. Lisaks loe ühistu ülevaatest Tulundusühistu EPIKO .                                                                                                                                                                                                                ________________________________________________________________________________________________________

 

EPIKO

 • J.Vilmsi 53g 10147 Tallinn
 • reg. nr 11555971
 • tel (+372) 518 3486
 • e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

EPIKO Board Members

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., chairman of the board
  Eestimaa Piimatootjate Ühistu (EPTÜ)
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Rakvere Piimaühistu
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  MTÜ Ühispiim
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  AS Metsküla Piim