Tulundusühistu EPIKO tunnustatud tootjarühma äriplaani tegevuste elluviimist on toetatud PRIA poolt MAK meetme 9.1 tootjarühma loomise ja arendamise toetuse raames. Äriplaani tegevused ja investeeringud on teostatud aastatel 2015-2020.                                                                                                                                                                                                                       

Tunnustatud tootjarühma toetuse kasutamise põhieesmärgiks on oma liikmete poolt toodetava toorpiima ühine turustamine ning ühistulise piimatöötlemise arendamine ning edendamine Eestis.  Tegevuste elluviimise tulemusena on oluliselt suurenenud piima varumise maht nii liikme kohta kui ka tervikuna TÜ EPIKOs, mis on võimaldanud tänu mahuefektile parandada tootjate majanduslikku positsiooni toormeturul. Kõrvuti mahuefekti saavutamisega on kesksel kohal olnud tegevused ühistulise suurpiimatööstuse rajamiseks, mis lõppkokkuvõttes kindlustaks tootjaile stabiilsema majandamise keskkonna ning ka konkurentsivõimelisemad hinnad toorpiima eest.  Läbi on viidud koolitusi ühistu juhtidele ja liikmetele, korraldatud on õppereise, aidatud kaasa  tootmissisendite ühise hankimise korraldamisele,  ellu on viidud laiapõhjalise koostöö arendamiseks vajalikke tegevusi, sh ühise toote ja kaubamärgi arendamine,  põllumajanduse-piimatootmise populariseerimine. Lisaks loe ühistu ülevaatest Tulundusühistu EPIKO .                                                                                                                                                                                                                ________________________________________________________________________________________________________

 

Amy Forde,  AGRILAND, www.agriland.ie

28. veebruar 2017

 

Saudi Araabias Riyadhis asuvas Al Badiah lüpsifarmis (mis on üks Almarai kuuest superfarmist) lüpstakse päevas 22 500 lehma.

Agriland külastas farmi Lahemaade äridelegatsiooni raames, mida juhtis põllumajandusminister Michael Creed.

Almarai farmides on kokku ligikaudu 105 000 lehma. Holsteini tõugu lehmi söödetakse neli korda päevas ning samuti lüpstakse neli korda päevas.

Lüpsifarmi kuus lüpsiala on varustatud kiire väljumisega lüpsiplatsidega, millest igaüks koosneb kahest üksteisega paralleelsest 75 lüpsiagregaadiga latrist. Lüpsiplatsid töötavad ööpäevaringselt, esimene lüpsikord toimub südaööl, teine kell 6 hommikul, kolmas keskpäeval ja neljas taas südaööl. Lehmad kõnnivad lüpsiplatsile, kus nende nisad puhastatakse desinfitseerimisvahendiga ning seejärel kinnitatakse lüpsiagregaat nisade otsa. Pärast lüpsmist vabastab süsteem agregaadi nisade küljest ja desinfitseerib masina joodi ning veega. Samuti puhastakse platsi põrand surveveega. 

Päevas toodavad Al Badiahi lehmad 960 000 liitrit piima, mis annab keskmiseks piimakoguseks lehma kohta 48 l/päevas. Lehma keskmiseks laktatsioonide arvuks on 3,5. Lehmadel on ka mikrokiibid, kus on kirjas andmed, nagu näiteks piima kogus, kinnijäämise periood, innaaja tuvastamine, mis kõik salvestatakse farmi süsteemi.

Numbreid lähemalt vaadates näeme, et piimaauto lahkub farmist iga 40 minuti järel. Igas sekundis toodetakse 11 liitrit piima.

Al Badiahis töötab 60 tehnikut, kes vastutavad farmi tõuaretuse eest, mida tehakse tehisintellekti abil. Igal ajahetkel peab 52% karjast olema tiine.“Rahulikul päeval” poegib farmis umbes 45 lehma, ent “kiirel päeval” tõuseb see number sajani. Kõik mullikad jäävad farmi elama, pullvasikad müüakse 5 päeva vanustena.. 

Farmi pullvasikate hinnaks on ligikaudu 275 eurot, ent see hind langes hiljuti umbes 60% võrra. Pärast müümist lähevad vasikad vasikaliha tootmisse.

Al Badiahi farmis on 52 siloauku. Peamise söödana kasutatakse maisisilo, ning maisi kasvatakse farmist 5-tunnise tee kaugusel põhja suunas asuvas teraviljafarmis.

Corki farmer Anthony King on lüpsifarmi tegevjuht ja sõnas, et silotegemise ajal koristatakse 4 000 tonni maisi ühe öö jooksul. Kokku töötab koristuse ajal 150 veokit. 

Lehmadele söödetakse ka lutserni, mida ladustatakse farmis mitmel aakril. Farmis on kohad ka rasvade, valkude ja 6000 tonni suhkrupeedi ladustamiseks. Päevas söövad farmi lehmad kokku umbes 1000 tonni sööta, mis läheb maksma umbes 250 000 eurot.

Al Badiah impordib umbes 40% vajaminevast lutsernist, ning farmil on 800 veokit, mis toovad sööta sadamast farmi. Iga kuue nädala järel tuuakse farmi umbes 75 000 tonni vilja.

Sõnnikul lastakse kuivada, enne kui see välja kaabitakse ja saadetakse Almarai teraviljafarmi 500 m kaugusele maa põhjaosas.

Samuti töötab farmis 52 John Deere traktorit ning terve armaada kopplaadureid.