Tulundusühistu EPIKO tunnustatud tootjarühma äriplaani tegevuste elluviimist on toetatud PRIA poolt MAK meetme 9.1 tootjarühma loomise ja arendamise toetuse raames. Äriplaani tegevused ja investeeringud on teostatud aastatel 2015-2020.                                                                                                                                                                                                                       

Tunnustatud tootjarühma toetuse kasutamise põhieesmärgiks on oma liikmete poolt toodetava toorpiima ühine turustamine ning ühistulise piimatöötlemise arendamine ning edendamine Eestis.  Tegevuste elluviimise tulemusena on oluliselt suurenenud piima varumise maht nii liikme kohta kui ka tervikuna TÜ EPIKOs, mis on võimaldanud tänu mahuefektile parandada tootjate majanduslikku positsiooni toormeturul. Kõrvuti mahuefekti saavutamisega on kesksel kohal olnud tegevused ühistulise suurpiimatööstuse rajamiseks, mis lõppkokkuvõttes kindlustaks tootjaile stabiilsema majandamise keskkonna ning ka konkurentsivõimelisemad hinnad toorpiima eest.  Läbi on viidud koolitusi ühistu juhtidele ja liikmetele, korraldatud on õppereise, aidatud kaasa  tootmissisendite ühise hankimise korraldamisele,  ellu on viidud laiapõhjalise koostöö arendamiseks vajalikke tegevusi, sh ühise toote ja kaubamärgi arendamine,  põllumajanduse-piimatootmise populariseerimine. Lisaks loe ühistu ülevaatest Tulundusühistu EPIKO .                                                                                                                                                                                                                ________________________________________________________________________________________________________

 

(Brüssel, 18.04.2017) Saksamaa Põllumajanduse ja Põllumajandussotsioloogia Büroo (Büro für Agrarsoziologie & Landwirtschaft, BAL) poolt läbi viidud piima tootmiskulude uuringu viimaste tulemuste põhjal kattis 2017. aasta jaanuaris keskmine 33,76-sendine piimakilo hind vaid 77 protsenti tootmiskuludest (43,74 senti). Uuringus, mis tellitakse Euroopa Piimanõukogu (EMB) ja MEG Milch Boardi ühisprojektina, arvutatakse Saksamaa piimatootmise jooksvad kulud Euroopa Liidu näitajatest ja avaldatakse need kord kvartalis.

Saksamaal on kulude olukord viimastel kuudel vaid veidi muutunud, aga kogu Euroopa Liidus on hinnad veidi tõusnud. „Pakkumise vabatahtliku vähendamise skeem on Euroopa Liidus kärpinud ülepakkumise kasvu ning teinud lõpu hindade allapoole langemisele,“ ütleb EMB president Romuald Schaber. Näiteks kui eelmise aasta juulis olid piimahinnad Saksamaal veel alla 25 sendi, oli teistes riikides olukord sama äärmuslik. Aasta 2016 juulis olid Leedus hinnad langenud isegi alla 17 sendi ja Belgias umbes 22 sendini. Siiski on ebatõenäoline, et praegune 2017. aasta alguses vastavalt 30 ja 34 sendini taastumine tänu pakkumise vabatahtliku vähendamise skeemile, mis 2016. aasta lõpus kolmeks kuuks käivitati, väga pikalt püsiks. Juba on näha märke sellest, et hinnad on varsti taas pikaajaliselt langemas, kuigi edasine hinnatõus oleks äärmiselt vajalik.

Schaberi sõnade kohaselt „on tähtis, et looksime Euroopa Liidus kiirelt juriidilise raamistiku, mis võimaldaks meil talunikena vastutustundlikult toota“. Ilma sellise raamistikuta oleks piimatootjad kriitilistes hinnaoludes põhimõtteliselt sunnitud tootmist suurendama, kuigi see kujutaks endast kogu turule ohtu. Seetõttu kutsub EMB Euroopa Komisjoni põllumajandusvolinik Phil Hoganit ja põllumajandusministreid üles kasutusele võtma piimaturu kriisimeedet, mis põhineb turuvastutuse programmil (MRP). Schaber ütleb: „Viimastel aastatel oleme nii meie, talunikud, kui ka poliitikakujundajad selgelt aru saanud, et ületäitunud piimaturg on meile kõigile paljudes aspektides äärmiselt kahjustav.“ Sellise kriismeetme abil, mis turu häirete ajal automaatselt käivitab  stabiliseerimismeetmed, nagu pakkumise vabatahtliku piiramise, võiks Euroopa Liit lõpuks piimaturu kroonilise kriisi kontrolli alla saada.

 

Taust:

Saksamaa Põllumajanduse ja Põllumajandussotsioloogia Büroo (Büro für Agrarsoziologie & Landwirtschaft, BAL) poolt läbi viidud Euroopa Piimanõukogu (EMB) ja MEG Milch Boardi tootmiskulude ühisuuringus arvutati välja piima tootmiskulud Saksamaal. Uuring põhineb Euroopa Komisjoni põllumajandusliku raamatupidamise andmebaasi (FADN) andmetel. Andmete ajakohastamiseks kasutatakse põllumajanduslike tootmisvahendite, nagu sööda, väetise, seemnete ja energia hinnaindekseid Saksamaa Föderaalsest Statistikaametist. Lisaks kasutatakse veel tulumäära, mis arvutab põllupidajate ja nende perekonnaliikmete töökoormust.

 

Antud analüüsi põhjal töötas MEG Milch Board välja piima markerindeksi (MMI), mis dokumenteerib hetkemuutusi tootmiskuludes (võttes aluseks aasta 2010 = 100). 2017. aasta jaanuari MMI oli 105 punkti. Indeksi tulemused avaldatakse kvartaalselt koos hinna/kulu suhtega, mis näitab ametlikult dokumenteeritud toorpiima tootjahindade ja piima tootmiskulude vahet.Veebileht: www.europeanmilkboard.org

 

Allikas: European Milk Board asbl

Rue de la Loi 155C, B-1040 Brüssel
KMKR nr: BE0535.674.283

Telefon: +32 (0)2 808 1935
Faks: +32 (0)2 808 8265
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.europeanmilkboard.org