Tulundusühistu EPIKO tunnustatud tootjarühma äriplaani tegevuste elluviimist on toetatud PRIA poolt MAK meetme 9.1 tootjarühma loomise ja arendamise toetuse raames. Äriplaani tegevused ja investeeringud on teostatud aastatel 2015-2020.                                                                                                                                                                                                                       

Tunnustatud tootjarühma toetuse kasutamise põhieesmärgiks on oma liikmete poolt toodetava toorpiima ühine turustamine ning ühistulise piimatöötlemise arendamine ning edendamine Eestis.  Tegevuste elluviimise tulemusena on oluliselt suurenenud piima varumise maht nii liikme kohta kui ka tervikuna TÜ EPIKOs, mis on võimaldanud tänu mahuefektile parandada tootjate majanduslikku positsiooni toormeturul. Kõrvuti mahuefekti saavutamisega on kesksel kohal olnud tegevused ühistulise suurpiimatööstuse rajamiseks, mis lõppkokkuvõttes kindlustaks tootjaile stabiilsema majandamise keskkonna ning ka konkurentsivõimelisemad hinnad toorpiima eest.  Läbi on viidud koolitusi ühistu juhtidele ja liikmetele, korraldatud on õppereise, aidatud kaasa  tootmissisendite ühise hankimise korraldamisele,  ellu on viidud laiapõhjalise koostöö arendamiseks vajalikke tegevusi, sh ühise toote ja kaubamärgi arendamine,  põllumajanduse-piimatootmise populariseerimine. Lisaks loe ühistu ülevaatest Tulundusühistu EPIKO .                                                                                                                                                                                                                ________________________________________________________________________________________________________

 

Uus-Meremaa Primaarsektori Ministeeriumi prognooside kohaselt kasvavad piimasektori tulud hüppeliselt juba 2017 ning jätkavad olulist suurenemist ka järgnevatel aastatel. Põhjuseks on maailmaturgude stabiliseerumine, nõudluse kasv piimatoodete, eriti piimarasva ja - valgu järele. Piimasektori tulude kasv toob kaasa ka tootmismahtude suurenemise.

Allpool väljavõtted SOPI (The Situation and Outlook for Primary Industries), detsember 2016:

Ülemaailmne nõudluse ja pakkumise suhe on hakanud näitama stabiliseerumise märke, ning keskmised hinnad ülemaailmsetel piimatoodete pakkumistel on kõrgeimal tasemel alates 2015. a märtsikuust.

Ennustatakse Uus-Meremaa kõikide põllumajandustootjate keskmise piimakuivaine hinna (kaasa arvatud Fonterra prognoosidividendi $0,50 kuni $0,60) tõusu hinnani $6,41 ühe kilogrammi piimakuivaine kohta käesoleva hooaja lõpuks (mai 2017).

 

MÄRG KEVAD TOOB KAASA TOOTMISE LANGUSE

Tavalisest märjem kevad on 2016/17 hooajal  1,7%-lise piimakuivaine tootmise languse põhjuseks. Oktoobri (tipp) tootmine langes 6,1% võrrelduna eelmise aastaga tänu märgunud rohumaadele, eriti Waikatos (vaata pilt Uus-Meremaa administratiivne jaotusest allpool).

Märg kevadilm on samuti mõjutanud negatiivselt silo tootmist. Lisaks ei saa farmerid pärast kahte majanduslikult keerulist hooaega osta palju lisasööta. See kokku loob langusriski meie tootmisprognoosile, kui meid ootab ees kuiv suvi.

Piimalehmade arvu languse prognoos annab oma osa selle hooaja madalamatele tootmisnäitajatele. Piimalehmade arvu prognoositakse langema 1,7% eelmise hooajaga võrreldes, millele eelnes rekordiline lehmade arvu langus 2016. aasta juunis.

Prognoosime tootmise taastumist 3,8% võrra järgmisel hooajal, eeldades, et ilmastikutingimused võimaldavad toomist lehma kohta tõsta tavapärasele tasemele.
Eeldatavalt kõrgemad ülemaailmsed piimatoodete hinnad võivad samuti motiveerida Uus-Meremaa põllumajandustootjaid 2018. aastal tootmist suurendama.
 
 
UUS-MEREMAA EKSPORT TÕUSEB ÜLEMAAILMSETE HINDADE TAASTUMISEL

Piimatoodete ekspordiprognoosiks on 2017. juuniga lõppeval aastal $13,7 miljardit, mis on $0,4 miljardi võrra suurem kui 2016. aasta juuni prognoos, kuna tõusvad hinnad rohkem kui kompenseerivad ekspordimahu languse. Tootmise taastumine koos prognoositud ülemaailmse piimatoodete hindade kõrgenemisega tõstab meie piimatoodete prognoosi kuni $17,0 miljardini 2018. a juunis lõppevale aastale.

Uus-Meremaa piimatoodete reservid langesid 2016. aasta juuniga lõppeval aastal, suurendades ekspordimahtu 6,1% võrra aastas, samas kui tootmine langes 1,5%. Erinevalt eelmisest aastast ei oota me, et reservid mängiksid suurt osa ekspordimahtudes 2017.a juuniga lõppeval aastal.

Ülemaailmne pakkumise ja nõudluse suhe on hakanud näitama tasakaalustumise märke. EL-i toodang on aeglustunud alates juunikuust, samas kui tootmise langust prognoositakse sel aastal enamikule peamistele piima eksportivatele riikidele, peamiselt vastusena hinnasignaalidele.

Üheks erandiks on siin USA, kus tootmine on kõrgel tasemel. Sellel on ülemaailmsetele turgudele hetkel väike mõju suure kodumaise nõudluse tõttu.

Hiina piimatoodete nõudlus on tõusuteel, rekordilise imporditud piimatoodete kogusega septembris 2016 lõppenud aastal, hoolimata piimapulbri impordikoguste vähenemisest. Hiina impordib suuremates kogustes võid, juustu ja joogipiima Euroopast ning samuti rohkem joogipiima Uus-Meremaalt.

Prognoositakse jätkuvalt suurt ülemaailmset nõudlust või järele, kuna läänemaailma kliendid eelistavad naturaalrasvu töödeldud rasvadele.
 
 
 
 
EL-I VÄLJAVAATED EBAMÄÄRASED

Hoolimata hiljutisest tootmise langusest on aastatoodang siiski 2,5% kõrgem kui septembriga 2016 lõppenud aastal. See on kaasa toonud lõssipulbri, või ja täispiimapulbri suurenenud tootmise.
Euroopa Komisjon teatas selle aasta alguskuudel vabatahtliku piimatarne vähendamise skeemist, pakkudes farmeritele 150 miljoni euro suurust paketti. Iga liitri piima kohta, mida EL-i farmerid ei tooda, saavad nad otsemaksena 0,14 eurot. Lisaks on eraldatud veel  350 miljonit eurot EL-i liikmesriikidele, kelle ülesandeks on need summad ära jaotada, julgustamaks farmereid tootmist vähendama nii nagu nad seda sobivaks peavad.

EL-i piimatarne on juba 1,9% võrra madalam kui 2016. a septembri kvartalis, võrreldes sama ajaga eelmisel aastal, mis tähendab, et on huvitav vaadata, millist mõju avaldab tootmise vähendamine ülejäänud hooajale. Eksisteerib risk, et praegused kõrged hinnad julgustavad EL-i farmereid tootmist suurendama skeemist hoolimata.

Palju toodetud lõssipulbrist ja võist on läinud sekkumisladudesse, kus EL-i lõssipulbri eksport tegelikult langeb võrreldes eelmise aastaga.30. septembril 2016 oli sekkumisladudes 355 080 tonni lõssipulbrit, ning lisaks72 950 tonni eraladustusabis (PSA). Samuti on eraladustusabis hetkel 90 144 tonni võid.

See toode tuleb järgnevatel aastatel maha müüa, mis võib keskmise ajavahemiku vältel hoida ülemaailmseid piimatoodete hindu all. Võid, millel on lühem realiseerimisaeg kui lõssipulbril, müüakse juba eraladustusabist; septembris 2016 müüdi peaaegu 17 000 tonni.
 
Võihinnad on tugevana püsinud tänu suurele nõudmisele, ent eksisteerib langusrisk 2017.a. esimeses pooles, kuna eraladustusabi peab müüma suurtes kogustes võid, mis langeb kokku Euroopa võitootmise tipphooajaga.
 
 
ÜLEMAAILMSE PIIMATOODETEGA KAUPLEMISE TULEMUSED LIIGUVAD ÕIGES SUUNAS

Hiljutised ülemaailmse piimatoodete pakkumise tulemused on hakanud tugevdama ideed, et ülemaailmne pakkumine ja nõudlus on tasakaalustumas. Kaalutud keskmised hinnad kõikide piimatoodete puhul on tõusnud tugevalt viimase kolme kuu jooksul ja on kõrgeimal tasemel 2015. a. märtsist alates.

Nii langenud ülemaailmne piimatarne ja suurenenud Hiina nõudlus annavad oma osa neisse kõrgematesse piimatoodete hindadesse. Lisaks on Fonterra teavitanud plaanidest suunata rohkem piima lisaväärtusega toodetesse, jättes vähem piima madalama väärtusega pulbri valmistamisse.

See muutuv toodete segu on kujutatud  Uus-Meremaalt Hiinasse mineva ekspordiga. Juunis 2014 moodustasid piimapulbrid 83% meie piimatoodete ekspordist Hiinasse. See on langenud 65%-le juunis 2016, kuna muude piimatoodete (nagu näiteks joogipiima ja jäätise) eksport on kasvanud.
 

KODUMAISE HINNA VÄLJAVAADE PARANEMAS

Hiljutiste ülemaailmsete hindades liikumise ja tarnesignaalide tulemusel prognoositakse Uus-Meremaa kõikide põllumajandustootjate keskmise piimakuivaine hinna (sisaldades dividendi, kus seda kohaldatakse) tõusu hinnani $6,41 ühe kilogrammi piimakuivaine kohta mais 2017 lõppeva hooajale. See on kõrgem kui meie eelmine prognoos $4,85, mis anti välja juunis 2016.
 
Dairy NZ hindab selle aasta nullkasumi hinnaks (kaasa arvatud tootmisettevõtte töökulud, intressid ja rent, maksud ning muude saadud sissetulekute ja kariloomade netosummad)   Uus-Meremaa piimatootjatele $5,05 piimakuivaine kilogrammi kohta. Me eeldame, et enamik piimatootjatest saavad 2016/17 hooajal kasumit, lähtudes meie viimasest väljamakseprognoosist.Kas lõplik väljamakse on kõrgem või madalam kui meie prognoos, sõltub sellest, kuidas ülemaailmne pakkumise-nõudluse tasakaal järgmiste kuude jooksul välja kujuneb. Me oleme eriti huvitatud Euroopa tarnest ja sellest, kas EL-i poliitikakujundajad suudavad mõjutada ülemaailmseid hindu läbi oma sekkumiste.
 
NZX piimahinna tulevikuturg näitab samuti positiivseid märke, kus kõige hiljutisem tegevus 2016/17 lepingus (käesoleva tootmishooaja jaoks) ületab $6,00 piimakuivaine kilogrammi kohta (välja arvatud dividendid).Alates avamisest 2016. a. mais on NX-i tulevikuturgudel kaubeldud 14,5 miljoni piimakuivaine kilogrammiga (0,8% prognoositud tootmisest) 2016/17 hooajaks.
 
Meie hinnaprognoos (kaasa arvatud dividendid) tõuseb hinnani $7,15 hooajaks 2017/18, ülemaailmsete hindade kindlustumise ootuses hiljutistel kõrgematel tasemetel.
Eksisteerib langusrisk, et edasised hinnatõusud võivad saada kiire tarnevastuse Euroopa tootjatelt, mis ei lase hindadel kõrgemale tõusta.
 
-----------------------------
 
MÄRKUS:
nagu sissejuhatuse märgitud, toob hinnatõus kaasa ka piimatootmise kasvu kiirenemise. Uuemaid andmeid Uus-Meremaa piimtootmisest näitavad tugevamat kasvu prognoositust (vt tabel allpool). Samuti on kasvamas  EU28 t piimatootmine, mis jaanuar-aprill 2016 vs jaanuar-aprill 2017 on küll -2,3%, siis 2017 suve alguses on selgesti märgata tootmise mahu kasvu (vt MMO koduleht)

Allikas: The Dairy Companies Association of New Zealand (DCANZ)
 
 
 
-------------
 

FAKTE UUS-MEREMAA  PIIMATOODETE EKSPORDIST

Allikas: The Dairy Companies Association of New Zealand (DCANZ)

Uus-Meremaa piimatoodang moodustab u 3% maailma piimatoodangust
Uus-Meremaa ekspordib 95% oma piimast piimatoodetena
2016.a. oli piimasektori osakaal riigi kogu ekspordis u 18% ehk 12.4 mld NZ$ (u 7,9 mld €, 1 NZ$ = 0,63€)
Põhilised ekspordimaad on Hiina (u 23% kogu piimatoodete ekspordist), USA (u 8%), Auistraalia (u 6%), Jaapan (u 4%) ja Araabia Ühendemiraadid (4%).
Põhilised eksporditavad piimatooted: täispiimapulber (37%), juust (12%), lõssipulber (10%) ja või (9%). Kasvamas on UHT piima eksport ja proteiinitooted, samuti beebitoidud, -segud.


FAKTE UUS-MEREMAA PIIMATOOTMISEST
Allikas: Go Dairy

2015/2016 sessoonil oli aastal oli piimalehmi ca 5 miljonit (4 997, 8 tuh), veiseid kokku 11 918 tuh, keskmine karja suurus 419 veist. Põhiosa, pisut üle 50% moodustavad karjad suurusega 100...350 veist, karjad 600....1000 ja enam veist u 5%.  Kasutuses olev põllu- ja karjamaa suurus  1,75 mln  ha.

2015/2016 toodeti piima 20,9 mln t., piima kuivainet kokku 1,86 tuh t. Keskmine toodang lehma kohta  4 379 l aastas, rasvasisaldusega keskmiselt 4,7% ja valgusisaldusega 3,8%.

 

UUS-MEREMAA PIIMAKARJADE PAIKNEMINE


73% piimakarjadest ja 60% piimalehmadest asub Põhjasaarel. Kõrgeim kontsentratsioon on Waikato regioonis.

(Allikas: The 2015-16 DairyNZ Economic Survey)