Tulundusühistu EPIKO tunnustatud tootjarühma äriplaani tegevuste elluviimist on toetatud PRIA poolt MAK meetme 9.1 tootjarühma loomise ja arendamise toetuse raames. Äriplaani tegevused ja investeeringud on teostatud aastatel 2015-2020.                                                                                                                                                                                                                       

Tunnustatud tootjarühma toetuse kasutamise põhieesmärgiks on oma liikmete poolt toodetava toorpiima ühine turustamine ning ühistulise piimatöötlemise arendamine ning edendamine Eestis.  Tegevuste elluviimise tulemusena on oluliselt suurenenud piima varumise maht nii liikme kohta kui ka tervikuna TÜ EPIKOs, mis on võimaldanud tänu mahuefektile parandada tootjate majanduslikku positsiooni toormeturul. Kõrvuti mahuefekti saavutamisega on kesksel kohal olnud tegevused ühistulise suurpiimatööstuse rajamiseks, mis lõppkokkuvõttes kindlustaks tootjaile stabiilsema majandamise keskkonna ning ka konkurentsivõimelisemad hinnad toorpiima eest.  Läbi on viidud koolitusi ühistu juhtidele ja liikmetele, korraldatud on õppereise, aidatud kaasa  tootmissisendite ühise hankimise korraldamisele,  ellu on viidud laiapõhjalise koostöö arendamiseks vajalikke tegevusi, sh ühise toote ja kaubamärgi arendamine,  põllumajanduse-piimatootmise populariseerimine. Lisaks loe ühistu ülevaatest Tulundusühistu EPIKO .                                                                                                                                                                                                                ________________________________________________________________________________________________________

 

DAIRY INDUSTRY NEWSLETTER, 6.12.2019

Carbery Group on taganud 35 miljoni euro suuruse laenu Euroopa Investeerimispangalt 78 miljoni euro suuruse Mozzarella tehase ehitamiseks Ballineenis, mille plaanid tehti teatavaks veebruaris. 12-aastase laenu osas lepiti ametlikult kokku sel nädalal ja see on esimene EIP otsene toetus investeeringutele Iiri ühistu sektorisse 45-aastaselt ning Iiri esimene investeering EIP eelmisel aastal käivitatud 400 miljoni euro suuruse põllumajanduse ja biomajanduse rahastamisprogrammi raames, mille tagatis on Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond. Carbery hangib rahastamist ka AIB-st, Bank of Irelandist ja Rabobankist.

___________________________________________________________________________________________________________