Tulundusühistu EPIKO tunnustatud tootjarühma äriplaani tegevuste elluviimist on toetatud PRIA poolt MAK meetme 9.1 tootjarühma loomise ja arendamise toetuse raames. Äriplaani tegevused ja investeeringud on teostatud aastatel 2015-2020.                                                                                                                                                                                                                       

Tunnustatud tootjarühma toetuse kasutamise põhieesmärgiks on oma liikmete poolt toodetava toorpiima ühine turustamine ning ühistulise piimatöötlemise arendamine ning edendamine Eestis.  Tegevuste elluviimise tulemusena on oluliselt suurenenud piima varumise maht nii liikme kohta kui ka tervikuna TÜ EPIKOs, mis on võimaldanud tänu mahuefektile parandada tootjate majanduslikku positsiooni toormeturul. Kõrvuti mahuefekti saavutamisega on kesksel kohal olnud tegevused ühistulise suurpiimatööstuse rajamiseks, mis lõppkokkuvõttes kindlustaks tootjaile stabiilsema majandamise keskkonna ning ka konkurentsivõimelisemad hinnad toorpiima eest.  Läbi on viidud koolitusi ühistu juhtidele ja liikmetele, korraldatud on õppereise, aidatud kaasa  tootmissisendite ühise hankimise korraldamisele,  ellu on viidud laiapõhjalise koostöö arendamiseks vajalikke tegevusi, sh ühise toote ja kaubamärgi arendamine,  põllumajanduse-piimatootmise populariseerimine. Lisaks loe ühistu ülevaatest Tulundusühistu EPIKO .                                                                                                                                                                                                                ________________________________________________________________________________________________________

 

DAIRY INDUSTRY NEWSLETTER, 6.12.2019

USA on kehtestanud 100-protsendise tariifi Prantsuse juustule nende kaupade nimekirjas, mille USA kaubandusesindaja (USTR) on välja lasknud ja mille tariifid on suunatud. Need viimased tariifid on kättemaksuks prantslaste kolimisele selle nädala alguses digifirmade maksustamiseks. See loetelu hõlmab 63 tariifide alamrubriiki kuni 100% määraga, kaubandusväärtusega 2,2 mld eurot. Ligikaudu 27 rubriigist on piimatooted, enamik neist juustud, sealhulgas Roquefort, Gruyère ja Parmesan. 2. detsembril avaldatud avalduses ütles USTR Robert Lighthizer, et Washington on keskendunud "ELi liikmesriikide kasvava protektsionismi tõkestamisele". Itaalia, Austria ja Türgi võivad sarnaseid samme astuda, teatas AgraFacts.

___________________________________________________________________________________