Tulundusühistu EPIKO tunnustatud tootjarühma äriplaani tegevuste elluviimist on toetatud PRIA poolt MAK meetme 9.1 tootjarühma loomise ja arendamise toetuse raames. Äriplaani tegevused ja investeeringud on teostatud aastatel 2015-2020.                                                                                                                                                                                                                       

Tunnustatud tootjarühma toetuse kasutamise põhieesmärgiks on oma liikmete poolt toodetava toorpiima ühine turustamine ning ühistulise piimatöötlemise arendamine ning edendamine Eestis.  Tegevuste elluviimise tulemusena on oluliselt suurenenud piima varumise maht nii liikme kohta kui ka tervikuna TÜ EPIKOs, mis on võimaldanud tänu mahuefektile parandada tootjate majanduslikku positsiooni toormeturul. Kõrvuti mahuefekti saavutamisega on kesksel kohal olnud tegevused ühistulise suurpiimatööstuse rajamiseks, mis lõppkokkuvõttes kindlustaks tootjaile stabiilsema majandamise keskkonna ning ka konkurentsivõimelisemad hinnad toorpiima eest.  Läbi on viidud koolitusi ühistu juhtidele ja liikmetele, korraldatud on õppereise, aidatud kaasa  tootmissisendite ühise hankimise korraldamisele,  ellu on viidud laiapõhjalise koostöö arendamiseks vajalikke tegevusi, sh ühise toote ja kaubamärgi arendamine,  põllumajanduse-piimatootmise populariseerimine. Lisaks loe ühistu ülevaatest Tulundusühistu EPIKO .                                                                                                                                                                                                                ________________________________________________________________________________________________________

 

Lorcan Allen, 

Vietnami ja Tai ettevõtted on Venemaa piimandussektorisse otseinvesteeringuid teinud ja aitavad Venemaal taastada piimatoodete importi pärast seda, kui see 2014. aastal läänest tulevatele toiduainetele sisseveo keelu kehtestas.

Vietnami piimatootja TH Group alustas käesoleval nädalal Moskva oblastis piimafarmide ehitamist, mis on osa 10-aastasest projektist kogumaksumusega üle 2,4 miljardi euro.

Veel üks investeering, mida toetab riigile kuuluv Venemaa otseinvesteeringute fond, ühendas jõud Charoen Pokphand Groupiga Taist, et teha ühine investeering 900 miljoni eurose piima- ja piimatoodete kompleksi ehitamisse Rjazani oblastis Venemaal.

Venemaa põllumajandusminister Aleksandr Tkatšov ütles: „Praegu ei ole meie riigil just kõige lihtsamad ajad. Meil on toidusanktsioonid ja Vietnami valitsuse toetus tähendab meile palju.”

Thai Huong, TH Groupi juhataja, ütles, et projekti esimese etapi lõpus hakatakse tootma 800 tonni piima ja piimatooteid päevas ning need jõuavad Venemaa turule tõenäoliselt järgmisel aastal.

Artikkel originaalis vaata siit.