Tulundusühistu EPIKO tunnustatud tootjarühma äriplaani tegevuste elluviimist on toetatud PRIA poolt MAK meetme 9.1 tootjarühma loomise ja arendamise toetuse raames. Äriplaani tegevused ja investeeringud on teostatud aastatel 2015-2020.                                                                                                                                                                                                                       

Tunnustatud tootjarühma toetuse kasutamise põhieesmärgiks on oma liikmete poolt toodetava toorpiima ühine turustamine ning ühistulise piimatöötlemise arendamine ning edendamine Eestis.  Tegevuste elluviimise tulemusena on oluliselt suurenenud piima varumise maht nii liikme kohta kui ka tervikuna TÜ EPIKOs, mis on võimaldanud tänu mahuefektile parandada tootjate majanduslikku positsiooni toormeturul. Kõrvuti mahuefekti saavutamisega on kesksel kohal olnud tegevused ühistulise suurpiimatööstuse rajamiseks, mis lõppkokkuvõttes kindlustaks tootjaile stabiilsema majandamise keskkonna ning ka konkurentsivõimelisemad hinnad toorpiima eest.  Läbi on viidud koolitusi ühistu juhtidele ja liikmetele, korraldatud on õppereise, aidatud kaasa  tootmissisendite ühise hankimise korraldamisele,  ellu on viidud laiapõhjalise koostöö arendamiseks vajalikke tegevusi, sh ühise toote ja kaubamärgi arendamine,  põllumajanduse-piimatootmise populariseerimine. Lisaks loe ühistu ülevaatest Tulundusühistu EPIKO .                                                                                                                                                                                                                ________________________________________________________________________________________________________

 

Kokkuvõte: Global Dairy Trade (DGT) viimase oksjoni 21.02.2017 koondindeks langes  -3,2%, mis tulenes eeskätt petipulbri hinna järsust langusest. Olulisemate piimakaupade osas muutused marginaalsed. Euroopa turgudel ja USA-s või hind tõusul, lõssipulbri ja juustu hinnad languses. SPOT piim (Holland) 15.02.2017 seisuga 322,5 €/t.

Toorpiima kokkuostu hinnad on perioodil 2009-2014 olnud põhiliselt  eesti tootja kahjuks - kuue aasta matemaatiine keskmise järgi ca 10% ehk iga tonni piima kohta on viimase kuue aasta jooksul eesti piimafarmer saanud vähem ligi 32 €! Lühiajaliselt on kaotus EL piimatootjale olnud üle 100 €/t kohta (oktoober 2014). 

Siiski on Eesti keskmised kokkuostuhinnad olnud ka kõrgemad, kui EL-s - märts-mai 2014!

Vaata GRAAFIKUT!

 

Pärast Fonterra oksjonite tõusu 3. ja 17. veebrauaril on piimakaupade hinnad mõnevõrra stabiliseerunud.

Vaata lähemalt SIIT.

Piimatoodete turgudel valitseb pühadejärgne vaikus, ehkki mõdede toodet lõikes on märgata kerget hinnatõusu. Globaalset on seda mõjutamas Okeaanias valitsevad kuivad ilmad, samuti Aasia (Hiina) aktiivsuse suurenemine iimatoodete (WMP) ostudeks

Vaata kokkuvõtet

Euroopa Liidu lehmapiima kogumine kasvas 2014. a juunis võrreldes eelmise aasta sama kuuga 4,3%. 2014. aasta esimese kuue kuu kumulatiivne tarne oli 5,1% suurem kui 2013. Euroopa Liidu kaalutud keskmine piima tootjahind langes 2014. aasta juunis 0,2% 37,65 sendi tasemele kilogrammi kohta, mis on 5,6% kõrgem kui 2013. aasta juunis. 

 

Ülevaade - piimakaupade hinnad.

Hetkel on märgata piimakaupade hindade languse “rahunemist”, Euroopas on hinnatrendid pigem positiivsed.

Kui võtta aluseks Euroopa piimatoodete kaupade hinnatasemed (Kemten, Saksa), siis ka miinimum hinnatasemete juures oleksid hetke toorpiima kokkuostuhinnad u 350 €/t.

 

 

 

 

 

EL 28 piimatootmise maht kasvas käesoleva aasta märtsi kuus 6,5% võrreldes 2013.a. märtsiga. Perioodil jaanuar-märts suurenes piimatootmine 5,8% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Kasvanud on piimatootmine ka Okeaanias, USA-s.                                                                                                                               

Piimatoodete hinnad - Kempteni börsi (Saksamaa) 21.05 tulemuste järgi on võil hea nõudlus, madalseisus on lõssipulber. Tõusnud on SPOT piima hind 18,64%(14.05, Holland),  samuti lõssikontsentraadi hind 29,17% (19.05, Verona, Itaalia).

Vaata täpsemalt siit!

 

 

 

Fonterra oksjoni piimatoodete hinnalangus peatumas!

Alates veebruari lõpu oksjonitest on piimatoodete hinnad langenud, kui nüüd näib langus peatumas.

Vaata lähemalt GDT

Peatumas on ka vabalt kaubeldava nn SPOT piima hindade langus.

Fonterra 1. aprilli 2014 piima-kaupade oksjoni tulemused

Aprillikuu esimesel oktsionil langesid taas piimakaupade hinnad: lõssipulber 9,6%, täispiimapulber 8,4%.

Oksioni GDT indeks kukkus 8,9%!

Loe lähemalt GDT kodulehelt.

Maaseoduntulevaisuus, 2. aprill 2014

Piimaühistu Arla Foods kavatseb ühineda Euroopa piimandusettevõttega EGM Walhorn. Juhatused on ettevõtete esinduskogude jaoks koostanud ühinemiskava.