Tulundusühistu EPIKO tunnustatud tootjarühma äriplaani tegevuste elluviimist on toetatud PRIA poolt MAK meetme 9.1 tootjarühma loomise ja arendamise toetuse raames. Äriplaani tegevused ja investeeringud on teostatud aastatel 2015-2020.                                                                                                                                                                                                                       

Tunnustatud tootjarühma toetuse kasutamise põhieesmärgiks on oma liikmete poolt toodetava toorpiima ühine turustamine ning ühistulise piimatöötlemise arendamine ning edendamine Eestis.  Tegevuste elluviimise tulemusena on oluliselt suurenenud piima varumise maht nii liikme kohta kui ka tervikuna TÜ EPIKOs, mis on võimaldanud tänu mahuefektile parandada tootjate majanduslikku positsiooni toormeturul. Kõrvuti mahuefekti saavutamisega on kesksel kohal olnud tegevused ühistulise suurpiimatööstuse rajamiseks, mis lõppkokkuvõttes kindlustaks tootjaile stabiilsema majandamise keskkonna ning ka konkurentsivõimelisemad hinnad toorpiima eest.  Läbi on viidud koolitusi ühistu juhtidele ja liikmetele, korraldatud on õppereise, aidatud kaasa  tootmissisendite ühise hankimise korraldamisele,  ellu on viidud laiapõhjalise koostöö arendamiseks vajalikke tegevusi, sh ühise toote ja kaubamärgi arendamine,  põllumajanduse-piimatootmise populariseerimine. Lisaks loe ühistu ülevaatest Tulundusühistu EPIKO .                                                                                                                                                                                                                ________________________________________________________________________________________________________

 

Eesti piimaühistud asutasid ühisettevõtte MilkEst AS, et rajada tipptehnoloogiaga piimatööstus ning hakata valmistama ekspordiks mõeldud juustu, võid ja pulbreid ning mis aitaks korrastada Eesti piimaturgu.

Põllumajandustootjate ühistud EPIKO, Jõgevamaa Põllumajandustootjate Liit, Saaremaa Piimaühistu ja Tartumaa Piimaühistu ning CPTT Consult OÜ asutasid 25. jaanuaril ühisettevõtte eesmärgiga rajada Eestisse uus ja efektiivne piimatööstus. Projekti elluviimisse on kaasatud Saaremaa Piimatööstuse AS, lisaks rahvusvahelised konsultandid ning finantsinvestorid.

"Kui viime Eestist välja väärindamata tooraine, siis tegelikult jääb lisandväärtus meie tootjatel saamata, selle võtavad teised riigid, teised tööstused ja lõpuks ka teise riigi põllumees. Miks me seda teeme? Me peaksime ikkagi seda toorainet, mis oleme siin tootnud, kohapeal ka töötlema ja kaubana välja müüma,” selgitab MilkEst ASi juhatuse liige Ülo Kivine. 

Uus tööstus kavatsetakse rajada kas Järvamaale või Viljandimaale. Uue tööstuse jaoks sobilikku piirkonda valides on arutlusel olnud kolm asukohta. Uus tehas ei kerki Eestimaa äärealale, see saab olema enam-vähem keset Eestit.

Tootmisega plaanitakse alustada 2020. aasta esimeses pooles. Tipptehnoloogial põhinevate seadmete töötlemisvõimsuseks on arvestatud kuni 600 tonni toorpiima päevas. Pikemas plaanis kavatsetakse see tõsta tuhande tonnini ning valmistada ainult ekspordiks mõeldud tooteid.

 

Asutajad on ühistud EPIKO, Jõgevamaa Põllumajandustootjate Liit, Saaremaa Piimaühistu ja Tartumaa Piimaühistu ning CPTT Consult OÜ.

Nõukokku kuuluvad Tõnu Post, Lembit Paal, Märt Riisenberg, Sulev Kuus ja Rein Nigul, juhatuses on Ülo Kivine ja Tiit Nigul.

Toodanguks on 100% ekspordiks mõeldud juust, võid ja pulbrid.

Projekti maksumus on ca 50 miljonit eurot.