Tulundusühistu EPIKO tunnustatud tootjarühma äriplaani tegevuste elluviimist on toetatud PRIA poolt MAK meetme 9.1 tootjarühma loomise ja arendamise toetuse raames. Äriplaani tegevused ja investeeringud on teostatud aastatel 2015-2020.

__________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

DAIRY INDUSTRY NEWSLETTER, 6.12.2019

Carbery Group on taganud 35 miljoni euro suuruse laenu Euroopa Investeerimispangalt 78 miljoni euro suuruse Mozzarella tehase ehitamiseks Ballineenis, mille plaanid tehti teatavaks veebruaris. 12-aastase laenu osas lepiti ametlikult kokku sel nädalal ja see on esimene EIP otsene toetus investeeringutele Iiri ühistu sektorisse 45-aastaselt ning Iiri esimene investeering EIP eelmisel aastal käivitatud 400 miljoni euro suuruse põllumajanduse ja biomajanduse rahastamisprogrammi raames, mille tagatis on Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond. Carbery hangib rahastamist ka AIB-st, Bank of Irelandist ja Rabobankist.

___________________________________________________________________________________________________________