Tulundusühistu EPIKO tunnustatud tootjarühma äriplaani tegevuste elluviimist on toetatud PRIA poolt MAK meetme 9.1 tootjarühma loomise ja arendamise toetuse raames. Äriplaani tegevused ja investeeringud on teostatud aastatel 2015-2020.                                                                                                                                                                                                                       

Tunnustatud tootjarühma toetuse kasutamise põhieesmärgiks on oma liikmete poolt toodetava toorpiima ühine turustamine ning ühistulise piimatöötlemise arendamine ning edendamine Eestis.  Tegevuste elluviimise tulemusena on oluliselt suurenenud piima varumise maht nii liikme kohta kui ka tervikuna TÜ EPIKOs, mis on võimaldanud tänu mahuefektile parandada tootjate majanduslikku positsiooni toormeturul. Kõrvuti mahuefekti saavutamisega on kesksel kohal olnud tegevused ühistulise suurpiimatööstuse rajamiseks, mis lõppkokkuvõttes kindlustaks tootjaile stabiilsema majandamise keskkonna ning ka konkurentsivõimelisemad hinnad toorpiima eest.  Läbi on viidud koolitusi ühistu juhtidele ja liikmetele, korraldatud on õppereise, aidatud kaasa  tootmissisendite ühise hankimise korraldamisele,  ellu on viidud laiapõhjalise koostöö arendamiseks vajalikke tegevusi, sh ühise toote ja kaubamärgi arendamine,  põllumajanduse-piimatootmise populariseerimine. Lisaks loe ühistu ülevaatest Tulundusühistu EPIKO .                                                                                                                                                                                                                ________________________________________________________________________________________________________

 

Piima hinnad langesid viimasel 18. augusti ülemaailmsel piimatoodete kaubandusoksjonil (GDT) 1,7 protsenti, mis võrreldes eelmise (4.08) oksjoniga on oluliselt väiksem kukkumine - 5,1%. Selle põhjal on siiski ennatlik otsustada, mis suunas piimakaupade hinnad sügisperioodil liiguvad, sest kasvanud on oluliselt piimatootmine, samuti võib kaubavahetust (nõudlust) mõjutada COVID19 levik. Hiina, üks suurimaid piimatoodete importööre, on 2019/2020 jaanuar-mai võrdluses kasvatanud sisseoste (kõige enam või osas +43%), siis teiste kaupade lõikes (lõssipulber, piimapulber) väga suuri ostumahtude kasvu pole.

Allpool ka või ja lõssipulbri (SMP) Saksa ja USA oksjonihindade võrdlused, kusjuures USAs  liiguvad hinnad oluliselt madalamal tasemel.

GDT 18.08 oksjoni tulemused (allkas CLAL)

1. Oksjoni hinnanindeksite muutused:

2. Ostu-müügipakkumiste hinnad kaupade lõikes (Butter - või, WMP - piimapulber, SMP - lõssipulber, SWP - vadakupulber, AMF - 100% või/õli)

3. Või /Butter (82%) ja lõssipulbri (SMP) hinnad Hannoveri (Saksa) ja Chicago (US)