Tulundusühistu EPIKO tunnustatud tootjarühma äriplaani tegevuste elluviimist on toetatud PRIA poolt MAK meetme 9.1 tootjarühma loomise ja arendamise toetuse raames. Äriplaani tegevused ja investeeringud on teostatud aastatel 2015-2020.                                                                                                                                                                                                                       

Tunnustatud tootjarühma toetuse kasutamise põhieesmärgiks on oma liikmete poolt toodetava toorpiima ühine turustamine ning ühistulise piimatöötlemise arendamine ning edendamine Eestis.  Tegevuste elluviimise tulemusena on oluliselt suurenenud piima varumise maht nii liikme kohta kui ka tervikuna TÜ EPIKOs, mis on võimaldanud tänu mahuefektile parandada tootjate majanduslikku positsiooni toormeturul. Kõrvuti mahuefekti saavutamisega on kesksel kohal olnud tegevused ühistulise suurpiimatööstuse rajamiseks, mis lõppkokkuvõttes kindlustaks tootjaile stabiilsema majandamise keskkonna ning ka konkurentsivõimelisemad hinnad toorpiima eest.  Läbi on viidud koolitusi ühistu juhtidele ja liikmetele, korraldatud on õppereise, aidatud kaasa  tootmissisendite ühise hankimise korraldamisele,  ellu on viidud laiapõhjalise koostöö arendamiseks vajalikke tegevusi, sh ühise toote ja kaubamärgi arendamine,  põllumajanduse-piimatootmise populariseerimine. Lisaks loe ühistu ülevaatest Tulundusühistu EPIKO .                                                                                                                                                                                                                ________________________________________________________________________________________________________

 

Brüssel, 1.09.2014 

 

Saksamaa Põllumajanduse ja Põllumajandussotsioloogia Büroo (Büro für Agrarsoziologie & Landwirtschaft, BAL) poolt läbiviidud piima tootmiskulude uuringu viimaste tulemuste põhjal kasvas piima tootmiskulu Saksamaal 2014. aasta aprilliks 49,95 sendini ühe kilogrammi kohta, samal ajal kui piima tootjahind langes 40,60 sendi tasemele kilogrammi kohta. See tekitab tootjatele tootmiskulude osas rohkem kui 5% suuruse puudujäägi kilogrammi kohta. 2014. aasta jaanuaris olid tootmiskulud 45,16 senti ja tootjahind 41,46 senti/kg.

 
 
Euroopa Liidus on vaja tõhusaid kriisimeetmeid, et hoida piimatootmine piisaval tasemel. „Olukord Euroopa Liidus on juba üldiselt kriitiline, kuid Venemaa impordipiirangute tõttu on surve veelgi suurem,“ selgitab Romuald Schaber viidates probleemidele piimasektoris. Seetõttu oleks vajalik luua järelevalveagentuur, mis reguleeriks pakkumist ja aitaks piimatootjatel saavutada tootmist katva hinna. „Ilma seesuguse järelevalveagentuuri sekkumiseta ei ole piimasektoril võimalik kõikidele olukordadele adekvaatselt reageerida,“ räägib Schaber.

 

Loe kogu teksti.