Tulundusühistu EPIKO tunnustatud tootjarühma äriplaani tegevuste elluviimist on toetatud PRIA poolt MAK meetme 9.1 tootjarühma loomise ja arendamise toetuse raames. Äriplaani tegevused ja investeeringud on teostatud aastatel 2015-2020.                                                                                                                                                                                                                       

Tunnustatud tootjarühma toetuse kasutamise põhieesmärgiks on oma liikmete poolt toodetava toorpiima ühine turustamine ning ühistulise piimatöötlemise arendamine ning edendamine Eestis.  Tegevuste elluviimise tulemusena on oluliselt suurenenud piima varumise maht nii liikme kohta kui ka tervikuna TÜ EPIKOs, mis on võimaldanud tänu mahuefektile parandada tootjate majanduslikku positsiooni toormeturul. Kõrvuti mahuefekti saavutamisega on kesksel kohal olnud tegevused ühistulise suurpiimatööstuse rajamiseks, mis lõppkokkuvõttes kindlustaks tootjaile stabiilsema majandamise keskkonna ning ka konkurentsivõimelisemad hinnad toorpiima eest.  Läbi on viidud koolitusi ühistu juhtidele ja liikmetele, korraldatud on õppereise, aidatud kaasa  tootmissisendite ühise hankimise korraldamisele,  ellu on viidud laiapõhjalise koostöö arendamiseks vajalikke tegevusi, sh ühise toote ja kaubamärgi arendamine,  põllumajanduse-piimatootmise populariseerimine. Lisaks loe ühistu ülevaatest Tulundusühistu EPIKO .                                                                                                                                                                                                                ________________________________________________________________________________________________________

 

 

Piimatootjad tulevad turule oma kaubamärgiga “Eesti Piim”.

Ajendatuna Venemaa kehtestatud embargost tekkinud raskest situatsioonist kutsuvad piimatootjaid eestimaalasi üles jooma rohkem piima ning toovad  tänasest turule uue kaubamärgi “Eesti Piim”. Tootjad loodavad piima tarbimise tõusu tulemusena leevendust hinnapressingule ning soovivad nii tagada piimatootmise jätkusuutlikkuse.

 

Eestimaa piimatootjate ühenduse, tulundusühing EPIKO nõukogu esimees Märt Riisenberg sõnas, et tootjad soovivad uue kaubamärgi turule tuues ning rohkemale piima- ja piimatoodete tarbimisele üles kutsudes teadvustada, et tegelikult saab iga ostja kaasa aidata Eesti piimatootmise kestvusele ja võimalusele embargost tingitud tagajärgedega paremini toime tulla. “Igal ostjal on oluline mõju. Kui tarbimine Eesti siseselt kasvab, siis ei lõika ekspordi ärakukkumine meie põllumehi nii valusalt ning nad saavad oma mahtusid kasvatada siinsel turul,” ütles Riisenberg. 

Märt Riisenberg tõi näiteks, et kui iga eestimaalane jooks kasvõi ainult ühe klaasi piima päevas rohkem,  oleks see piimatootjatele suureks abiks – see tähendaks, et Eesti päevasest piimatoodangust tarbitaks siseturul täiendavad 10% ehk ca 200 tonni. See on on võrreldav kogusega, mis eksporditi enne erinevate piimakaupadena  Venemaale. 

Märt Riisenberg rõhutab, et tarbimise kasv aitaks leevendada mitte ainult piimatootjate, vaid ka töötlejate olukorda ning säilitaks mõistliku hinnataseme, mis aitab piimatootjatel ja -tööstustel üle elada rasked ajad. “Minu sõnum on täna, et jooge rohkem piima ja tarbige rohkem piimatooteid, kuna see on tervislik ning nii aitate kaasa Eesti piimatootmise tuleviku kindlustamisele,” ütles Riisenberg. “Ärge oodake madalaid hindu, sest tulevikku vaadates kaotavad sellest mitte ainult piimatootjad, vaid paraku ka tarbijad ise,” lisas ta. Märt Riisenbergi hinnangul oleks farmeritele makstav õiglane toorpiima hind 30 senti kilogrammist ning see aitaks neil keerulise aja üle elada ja tootmise säilitada. Praegu on see tase vaid 18-26 senti kilogrammist, tõi ta näiteks. 

Eesti piimatootjaid ühendava EPIKO poolt turule toodud kaubamärk “Eesti Piim” tuleb kauplustesse müügile esialgu kolmeks kuuks. “Eesti Piim” tuleb müügile järk-järgult alates 13. oktoobrist Selveri, ETK, Rimi, Maxima, Grossi ja Comarketi kauplustes. “Eesti Piima” pakend kaubariiulil on kutseks ja ühtlasi meeldetuletuseks, et igaüks saab kaasa aidata piimatootjate kindlustunde suurendamisele,” ütles Märt Riisenberg. 

2008. aastal loodud tulundusühing EPIKO koondab umbes 80 piimatootjat - farmerit ja talunikku. TÜ EPIKO eesmärkideks on eeskätt oma liikmete, kuid ka kõikide piimatootjate majandushuvide esindamine. Oma liikmete tegevust toetatakse ühistegevuse ja teenuste osutamise kaudu. Põhiliseks tegevuseks on tootjatelt toorpiima kokkuostu ja edasimüügi vahendamine.