Tulundusühistu EPIKO tunnustatud tootjarühma äriplaani tegevuste elluviimist on toetatud PRIA poolt MAK meetme 9.1 tootjarühma loomise ja arendamise toetuse raames. Äriplaani tegevused ja investeeringud on teostatud aastatel 2015-2020.                                                                                                                                                                                                                       

Tunnustatud tootjarühma toetuse kasutamise põhieesmärgiks on oma liikmete poolt toodetava toorpiima ühine turustamine ning ühistulise piimatöötlemise arendamine ning edendamine Eestis.  Tegevuste elluviimise tulemusena on oluliselt suurenenud piima varumise maht nii liikme kohta kui ka tervikuna TÜ EPIKOs, mis on võimaldanud tänu mahuefektile parandada tootjate majanduslikku positsiooni toormeturul. Kõrvuti mahuefekti saavutamisega on kesksel kohal olnud tegevused ühistulise suurpiimatööstuse rajamiseks, mis lõppkokkuvõttes kindlustaks tootjaile stabiilsema majandamise keskkonna ning ka konkurentsivõimelisemad hinnad toorpiima eest.  Läbi on viidud koolitusi ühistu juhtidele ja liikmetele, korraldatud on õppereise, aidatud kaasa  tootmissisendite ühise hankimise korraldamisele,  ellu on viidud laiapõhjalise koostöö arendamiseks vajalikke tegevusi, sh ühise toote ja kaubamärgi arendamine,  põllumajanduse-piimatootmise populariseerimine. Lisaks loe ühistu ülevaatest Tulundusühistu EPIKO .                                                                                                                                                                                                                ________________________________________________________________________________________________________

 

Pressiteade, European Milk Board, Brüssel, 11.12.2014

Euroopa piimatootjad nõuavad, et ELi poliitikud reguleeriksid piimatootmist vastavalt turu nõudlusele!

Saksamaa kantsler Angela Merkel, Prantsusmaa president François Hollande, ELi põllumajandusvolinik Phil Hogan: Euroopa juhid on kaelast saati piima sees ja neid ähvardab sellesse uppumine. Euroopa Piimanõukogu (EMB) edastas selge sõnumi, korraldades täna Euroopa Komisjoni hoone ees dramaatilise meeleavalduse, mille käigus tekitati tänavale piimajärv. Piimafarmerid üle kogu ELi kogunesid Brüsselisse, et hoiatada poliitikuid piimaturgu ähvardava uue katastroofi eest. „Kui kiiresti mingeid meetmeid kasutusele ei võeta, tabab Euroopa piimatootjaid suur langus”, hoiatas EMB president Romuald Schaber. „Me tahame hoiatada ja oleme avatud dialoogile. Kui komisjon meie nõudmisi ei rahulda, korraldame järgnevate kuude jooksul mitmeid mastaapseid meeleavaldusi,” lausus EMB juhatuse liige Erwin Schöpges.

Piima hind on juba mitu kuud olnud kõikjal Euroopas vabalangemises. Paljudes riikides nagu näiteks Belgias, Prantsusmaal ja Hollandis langeb piima hind uuel aastal alla 30 sendi kilo eest. „Olukord muutub üha hullemaks. Paljudel tootjatel on raskusi oma arvete tasumisega ja nad on mures, et ei suuda enam oma lehmadele sööta osta,” ütles Schaber. Kõige suurema löögi all on hetkel Balti riigid. Näiteks Leedu farmeritele makstakse piimakilo eest keskmiselt ainult 18 kuni 20 senti. Lätis jääb piima hind hetkel 22 ja 24 sendi vahele.

Euroopa on piimaga üle ujutatud

Raske olukorra põhjused on üle Euroopa samad. „Olukord on drastiline. Me oleme hetkel piimaga üle ujutatud – sel aastal toodetakse ELis kokku umbes 7,5 miljonit tonni rohkem piima kui eelmisel aastal, “ ütles EMB president. Piimakvootide suurendamine ideoloogilistel põhjustel, eirates tegelikku turuolukorda, on pannud turu suure surve alla juba enne seda, kui kvoodid 31. märtsil 2015 lõplikult kaotatakse. „Pakkumine ületab oluliselt nõudlust. Ilma piirava kvoodisüsteemita peamistes tootmisriikides nagu Saksamaa ja Holland oleks olukord nüüdseks veel tunduvalt hullem,” seletas Romuald Schaber.

Samal ajal viitab kõik eelseisvale raskele turukriisile nagu 2009. aastal. Tookord langesid hinnad ELis 18 sendini. Olukorda võimendab veelgi Venemaa kehtestatud impordikeeld Euroopa piimatoodetele alates augusti algusest. Kui viimane piiramisvahend -– piimakvoodid – järgmisel aastal kaovad, on väga tõenäoline, et hinnad järjekordselt kukuvad. See tähendab aga Schaberi sõnul paljudele farmeritele tõsist ohtu nende toimetulekule.

Täiendav kriisimeede: turuvastutuse programm

Vahepeal ei ole poliitikutelt tulnud mitte mingisugust vastukaja. „Poliitikud teavad, et olemasolevad kriisimeetmed nagu sekkumine ja eraladustamine ei ole kaugeltki piisavad,” seletab EMBi president. Piimatootjad ei taha toetusi. Nad soovitavad tungivalt, et poliitikakujundajad rakendaksid EMB poolt välja töötatud turuvastutuse programmi (Market Responsibility Programme - MRP). See programm näeb ette tõhusate stiimulite loomise farmeritele oma tootmismahtude kohandamiseks vastavalt turule. Kui nõudlus jälle kasvama hakkab, saab normaalse tootmise taastada.

„Ilma täiendava kriisimeetmeta nagu MRP tabab Euroopa piimatootjaid ja paljusid maapiirkondi katastroof,” hoiatab Romuald Schaber. „Euroopa valitsejad ei saa enam sellele olukorrale läbi sõrmede vaadata.“

Kontaktandmed:

Romuald Schaber – Euroopa Piimaühistu president EMB (DE): +49 (0) 160 35 24 703

Erwin Schöpges – Euroopa Piimaühistu juhatuse liige EMB (DE, FR): +32 (0) 497 90 45 47

Hanna Vauchelle – Euroopa Piimaühistu pressiametnik (DE, EN, FR, IT): +32 (0) 2 80 81 934

Vaata video üritusest: http://youtu.be/-talHEfddhQ