Tulundusühistu EPIKO tunnustatud tootjarühma äriplaani tegevuste elluviimist on toetatud PRIA poolt MAK meetme 9.1 tootjarühma loomise ja arendamise toetuse raames. Äriplaani tegevused ja investeeringud on teostatud aastatel 2015-2020.

__________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Brüssel, 1.09.2014 

 

Saksamaa Põllumajanduse ja Põllumajandussotsioloogia Büroo (Büro für Agrarsoziologie & Landwirtschaft, BAL) poolt läbiviidud piima tootmiskulude uuringu viimaste tulemuste põhjal kasvas piima tootmiskulu Saksamaal 2014. aasta aprilliks 49,95 sendini ühe kilogrammi kohta, samal ajal kui piima tootjahind langes 40,60 sendi tasemele kilogrammi kohta. See tekitab tootjatele tootmiskulude osas rohkem kui 5% suuruse puudujäägi kilogrammi kohta. 2014. aasta jaanuaris olid tootmiskulud 45,16 senti ja tootjahind 41,46 senti/kg.

 
 
Euroopa Liidus on vaja tõhusaid kriisimeetmeid, et hoida piimatootmine piisaval tasemel. „Olukord Euroopa Liidus on juba üldiselt kriitiline, kuid Venemaa impordipiirangute tõttu on surve veelgi suurem,“ selgitab Romuald Schaber viidates probleemidele piimasektoris. Seetõttu oleks vajalik luua järelevalveagentuur, mis reguleeriks pakkumist ja aitaks piimatootjatel saavutada tootmist katva hinna. „Ilma seesuguse järelevalveagentuuri sekkumiseta ei ole piimasektoril võimalik kõikidele olukordadele adekvaatselt reageerida,“ räägib Schaber.

 

Loe kogu teksti.

 

 

 

 

 

 

Toodangut suurendavad riigid üritavad vältida eelmise kvoodiaasta trahvide tasumist. Madalama toodangu aladel aga tahetakse rohkem reguleerimist, et vältida hinnakriise. Esmaspäeval (16.06.2014) kohtusid EL-i põllumajandusministrid oma USA kolleegi, Tom Vilsackiga. 

 

Vastavalt Rahvusvahelise Arvelduspanga (Bank for International Settlements) andmetele, on globaalne võlg valitsuste laenamise tõttu oma majanduse langusest välja toomiseks ja ettevõtete rekordilistelt madaldate intressimäärade ärakasutamise tõttu alates finantskriisi esimeste märkide ilmnemisest kasvanud enam kui 40 protsenti ja jõudnud 100 triljoni USA dollarini. 
 

Soome põllumajandus paigutus 2011. aastal kasumlikkuse alusel mõõdetuna 27 liikmesriigi hulgas alles 20 kohale.

ELis keskmiselt oli põllumajanduse kasumlikkuse koefitsient 2011. aastal 0,67. Soomes oli sama näitaja 0,58.

Kasumlikkuse koefitsient näitab, kui suure osa katab kasum põllumajandustootja tunnipalgale ja omakapitali intressile seatud eesmärgist. Kasumlikkuse koefitsient 0,58 tähendab, et eesmärgist on täidetud 58 protsenti. 

Kasumlikkuse võrdlus põhineb Põllumajanduse ja toiduainetetootmise uurimiskeskuse MTT arvutatud tulemustel ELi andmebaasi FADN põhjal.

 

 

"Lehmi oli lahe vaadata. Mängud olid lahedad. Võid oli lahe teha. Mulle meeldis see, et lehmi lüpsti. Siis oli ilus ilm!" (Mario)

" Sain teada lehmadest ja kuidas võid tehti. Lehmi ei tohi ehmatada, muidu nad hakkavad jooksma ja kukuvad, siis läheb jalaluu katki. Lehmad ei taha palava käes olla! (Kristjan)

"Käisime igasugustes lautades. Saime teha võid. Saime vasikatele süüa anda ja saime näha, kuidas lehmi lüpstakse. Mulle ie meeldinud see, et kõik lõppes nii ruttu!" (Kaisa)