Tulundusühistu EPIKO tunnustatud tootjarühma äriplaani tegevuste elluviimist on toetatud PRIA poolt MAK meetme 9.1 tootjarühma loomise ja arendamise toetuse raames. Äriplaani tegevused ja investeeringud on teostatud aastatel 2015-2020.                                                                                                                                                                                                                       

Tunnustatud tootjarühma toetuse kasutamise põhieesmärgiks on oma liikmete poolt toodetava toorpiima ühine turustamine ning ühistulise piimatöötlemise arendamine ning edendamine Eestis.  Tegevuste elluviimise tulemusena on oluliselt suurenenud piima varumise maht nii liikme kohta kui ka tervikuna TÜ EPIKOs, mis on võimaldanud tänu mahuefektile parandada tootjate majanduslikku positsiooni toormeturul. Kõrvuti mahuefekti saavutamisega on kesksel kohal olnud tegevused ühistulise suurpiimatööstuse rajamiseks, mis lõppkokkuvõttes kindlustaks tootjaile stabiilsema majandamise keskkonna ning ka konkurentsivõimelisemad hinnad toorpiima eest.  Läbi on viidud koolitusi ühistu juhtidele ja liikmetele, korraldatud on õppereise, aidatud kaasa  tootmissisendite ühise hankimise korraldamisele,  ellu on viidud laiapõhjalise koostöö arendamiseks vajalikke tegevusi, sh ühise toote ja kaubamärgi arendamine,  põllumajanduse-piimatootmise populariseerimine. Lisaks loe ühistu ülevaatest Tulundusühistu EPIKO .                                                                                                                                                                                                                ________________________________________________________________________________________________________

 

Milk Market Observatory, nov.2014

Vt: http://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/short-term-outlook/pdf/2014-10_en.pdf

Kasvanud piimatoodang maailmas

Esimesel poolaastal kasvas piimatoodang ELis, USAs, Uus-Meremaal ja Austraalias pea 5% ning teisel poolaastal on oodata kasvu jätkumist (Okeaania piirkonnas algab piimatootmise hooaeg juunis-juulis). USAs suureneb toodang dünaamilise siseriikliku nõudluse, kõrge piimahinna ja väiksema söödakulu tõttu, tänu millele on USA piimatootjate kasumimarginaalid rekordiliselt suured. ELis ei ole oodata tootmise aeglustumist enne aasta lõppu.

Katseklaasipiim – toidutehnoloogia viimane sõna

John Anderson

26. oktoober 2014

http://www.gizmag.com/muufri-synthetic-milk/34415/

„Kas (sünteetilist biotehnoloogiliselt toodetud taimset päritolu) piima on?“ ei pruugi üldsegi olla tuntud California piimatööstuse reklaamlause („Got Milk?“), vaid hoopis Silicon Valleys asuva biotehnoloogia idufirma asutajate lootus, et nende geneetiliselt muundatud pärm võimaldab toota piimatoodete asendajaid, mis on sama head või paremadki kui lehmapiimast valmistatud tooted. Kaasaegsete taimset päritolu liha- ja piimatoodete asendajaid tootvate idufirmade üha kasvava ringiga ühinenud Muufri (hääldatakse „mu:-fri:”) asutati 2014. a mais. Muufri on tootearenduses võtnud teistega võrreldes pisut erineva suuna.

 

Piimatootjad tulevad turule oma kaubamärgiga “Eesti Piim”.

Ajendatuna Venemaa kehtestatud embargost tekkinud raskest situatsioonist kutsuvad piimatootjaid eestimaalasi üles jooma rohkem piima ning toovad  tänasest turule uue kaubamärgi “Eesti Piim”. Tootjad loodavad piima tarbimise tõusu tulemusena leevendust hinnapressingule ning soovivad nii tagada piimatootmise jätkusuutlikkuse.

 

Leo Bertozzi 3. september 2014 

 

USA Põllumajandusministeerium (USDA) kuulutas ametlikult välja vastuvõtu uude piimatööstuse turukaitseprogrammi (Market Protection Programme - MPP). Tegemist on vabatahtliku programmiga, mis tagab rahalise abi talupidajatele juhul, kui piima hinna ja söödakulude vahe langeb kindlaks määratud tasemest madalamale. Registreerimine perioodiks 2014-2015 algab 2. septembril ja lõpeb 28. novembril. Osalevad talupidajad peavad jääma programmi kuni 2018. aasta lõpuni, tasuma igal aastal vähemalt $100 suurust osalemistasu ning kindlustama oma marginaali libiseval skaalal, määrates kord aastas kindlaks nii programmiga kaetava piimakoguse (alates 25% kuni 90% toodangust) ning kaitstava marginaali taseme.

 

Loe kogu teksti

 

 

Brüssel, 1.09.2014 

 

Saksamaa Põllumajanduse ja Põllumajandussotsioloogia Büroo (Büro für Agrarsoziologie & Landwirtschaft, BAL) poolt läbiviidud piima tootmiskulude uuringu viimaste tulemuste põhjal kasvas piima tootmiskulu Saksamaal 2014. aasta aprilliks 49,95 sendini ühe kilogrammi kohta, samal ajal kui piima tootjahind langes 40,60 sendi tasemele kilogrammi kohta. See tekitab tootjatele tootmiskulude osas rohkem kui 5% suuruse puudujäägi kilogrammi kohta. 2014. aasta jaanuaris olid tootmiskulud 45,16 senti ja tootjahind 41,46 senti/kg.

 
 
Euroopa Liidus on vaja tõhusaid kriisimeetmeid, et hoida piimatootmine piisaval tasemel. „Olukord Euroopa Liidus on juba üldiselt kriitiline, kuid Venemaa impordipiirangute tõttu on surve veelgi suurem,“ selgitab Romuald Schaber viidates probleemidele piimasektoris. Seetõttu oleks vajalik luua järelevalveagentuur, mis reguleeriks pakkumist ja aitaks piimatootjatel saavutada tootmist katva hinna. „Ilma seesuguse järelevalveagentuuri sekkumiseta ei ole piimasektoril võimalik kõikidele olukordadele adekvaatselt reageerida,“ räägib Schaber.

 

Loe kogu teksti.