Tulundusühistu EPIKO tunnustatud tootjarühma äriplaani tegevuste elluviimist on toetatud PRIA poolt MAK meetme 9.1 tootjarühma loomise ja arendamise toetuse raames. Äriplaani tegevused ja investeeringud on teostatud aastatel 2015-2020.

__________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Pressiteade (Brüssel, 22. mai, 2014): „Läbirääkimised atlandiülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse (TTIP) üle valmistavad Euroopa Piimanõukogule (EMB) suurt muret. Antud leping kujutab Euroopa Liidule suurt ohtu nii majanduslikus, ökoloogilises kui ka sotsiaalses mõttes,“ võtab EMB president Romuald Schaber Euroopa piimatootjate seisukoha kokku. Ta lisab: „Seetõttu kutsume üles läbirääkimised viivitamatult katkestama“. Tervislikule, ohutule ja jätkusuutlikule toidule ei tohiks „jahti“ kuulutada. Kuid TTIP läbirääkimiste kohaselt seda just tehtakski! 

 

Euroopa Piimanõukogu on Euroopa farmerite katus-lobby organisatsioon, mis ühendab 14 liikmesriigi farmerite esindusorganisatsioone ning samuti piima-koopertaiive (http://www.europeanmilkboard.org/home.html)

Ürituse "Karjalaskepäev" korraldab tulundusühistu Eestimaa Piimatootjad (EPIKO TÜ) mai kuu jooksul erinevates

Eestimaa maakohtades alg- ja põhikooliõpilastele, mille motoks on "Piim ei tule poest".

Üldeesmärgiks karjamajanduse ja piimatoodete tegemise tutvustamine alg- ja põhikooli noortele.

 

GDT 5. mai piimatoodeteoksjonil hinnalangus peatumas!

Alates veebruari lõpu oksionitest on piimatoodete hinnad langenud, kui nüüd näib langus peatumas:

Vaata lähemalt Piimauudiste alt!

Maaseuduntulevaisuus, 31.märts 2014

BRÜSSEL (MT)

 

Neljandik ELi kodanikest peab põllumajandustoetusi liiga madalaks.

Esmaspäeval 10. märtsil, avaldatud eurobaromeetri uuringu põhjal soovitakse enim toetusi tõsta Lätis, Rumeenias ja Hispaanias, kus peaaegu iga teine elanik peab ELi toetuste praegust taset liiga madalaks.

45 protsenti ELi kodanikest peab põllumajandustoetuste taset sobivaks ja 13 protsenti liiga kõrgeks.

Soomlased suhtuvad toetustesse pisut kriitilisemalt kui ELi kodanikud keskmiselt.

15 protsenti soomlastest peavad toetusi liiga kõrgeks, 56 protsenti sobivaks ja 19 protsenti liiga madalaks.

Kõige negatiivsemalt suhtutakse põllumajandustoetustesse Taanis, Hollandis ja Rootsis.

 

 

Maaseuduntulevaisuus, 28.märts 2014

 

Pärast kaheaastast langemist hakkas põllumaa hind eelmisel aastal taas kiiresti tõusma. Hektari keskmine hind ületas esimest korda 8000 eurot.