Tulundusühistu EPIKO tunnustatud tootjarühma äriplaani tegevuste elluviimist on toetatud PRIA poolt MAK meetme 9.1 tootjarühma loomise ja arendamise toetuse raames. Äriplaani tegevused ja investeeringud on teostatud aastatel 2015-2020.

__________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Piimatoodete turgudel valitseb pühadejärgne vaikus, ehkki mõdede toodet lõikes on märgata kerget hinnatõusu. Globaalset on seda mõjutamas Okeaanias valitsevad kuivad ilmad, samuti Aasia (Hiina) aktiivsuse suurenemine iimatoodete (WMP) ostudeks

Vaata kokkuvõtet