Toorpiima kokkuostu hinnad on perioodil 2009-2014 olnud põhiliselt  eesti tootja kahjuks - kuue aasta matemaatiine keskmise järgi ca 10% ehk iga tonni piima kohta on viimase kuue aasta jooksul eesti piimafarmer saanud vähem ligi 32 €! Lühiajaliselt on kaotus EL piimatootjale olnud üle 100 €/t kohta (oktoober 2014). 

Siiski on Eesti keskmised kokkuostuhinnad olnud ka kõrgemad, kui EL-s - märts-mai 2014!

Vaata GRAAFIKUT!